Cinema Promotions » Bangchak 499 Point Free Movie Ticket Promotion

Bangchak 499 Point Free Movie Ticket Promotion

 

 

 

 

Share  

รายละเอียดโปรโมชั่น      

ลูกค้าบางจากสามารถนำคะแนน  499 คะแนน  แลกรับบัตรชมภาพยนต์ จำนวน 1 ที่นั่ง ฟรี (เฉพาะที่นั่ง Deluxe seat ในระบบปกติเท่านั้น) 
 

ระยะเวลาโปรโมชั่น 

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2560
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น 

- นำรหัสที่ได้รับจาก SMS Code มาแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์

- จำกัดจำนวน 2,000 ที่นั่ง / เดือน

- กรุณานำมือถือของท่านมากดรับสิทธิ ณ จุดขายที่กำหนดไว้และขอสงวนสิทธิยกเว้นการรับสิทธิจากการ capture หรือ การแลกสิทธิที่นอกเหนือเงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดไว้ 

- คะแนนที่แลกจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ และเมื่อได้รับรหัสแลกสิทธิแล้วไม่สามารถขอรับคะแนนสะสมคืนหรือแลกเปลี่ยน เป็นเงินสดได้ 

- การแลกสิทธิสมาชิกต้องมีฐานข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งขอรับสิทธิเท่านั้น 

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด โปรโมชั่นราคาพิเศษ หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ 

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรืองดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สาขาที่ร่วมรายการ  

โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นโรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซิเนคลับ และโรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาบิ๊กซี ปราจีนบุรี)
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  และ SF Call Center 02-268-8888

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate