Cinema Promotions » Horns Promotion

Horns Promotion

 

 

 

Share  

รายละเอียดโปรโมชั่น 1

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “HORNS : คนมีเขา เงามัจจุราช” ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุก 2 ที่นั่ง รับฟรีทันทีชุด Get Charge Travel Set มูลค่า 200 บาท ที่เคาน์เตอร์ Lab Series ที่ร่วมรายการ จำนวน 200 ชุด รวมมูลค่า 40,000 บาท
 

รายละเอียดโปรโมชั่น 2

เขียนชื่อและเบอร์ติดต่อที่หางบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “HORNS : คนมีเขา เงามัจจุราช” ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับชุด Lab Series Pro LS Set มูลค่า 2,820 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 84,600 บาท 
 

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2557
 

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น 2

-  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล

-  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “HORNS : คนมีเขา เงามัจจุราช” 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

-  ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% จากมูลค่าของรางวัล โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดให้แก่ทางบริษัทฯ เท่านั้น

-  ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ 

-  ผู้โชคดีมีความยินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท  โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

-  ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป

-  พนักงานและบุคคลในครอบครัวของ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ จำกัด , Lab Series ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
  

สาขาที่ร่วมรายการ

โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา


เรื่องย่อ ตัวอย่างหนัง ภาพ Big HORNS 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  และ SF Call Center 02-268-8888

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate