Cinema Promotions » Chakuza Combo Set

Chakuza Combo Set

 

 

 

Shareายละเอียดสินค้า

สินค้าโปรโมชั่น                CHAKUZA COMBO SET

ประกอบด้วย                   LARGE POPCORN 64 OZ. 1 กล่อง + CHAKUZA 2 กระป๋อง (รสใดก็ได้)

ระยะเวลาจัดจำหน่าย         15 มีนาคม 2555 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ราคาจำหน่าย/ชุด             119 บาท / ชุด

แหลมฉบัง, บางแสน, ระยอง, จันทบุรี, ตรัง 109 บาท/ ชุด

ปราจีนบุรี, ฟอรั่ม ชลบุรี, แกลง 99 บาท/ ชุด


 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate