Movies » Archives » Finding Vivian Maier

View All+

Finding Vivian Maier

  Lead Actors Vivian Maier, John Maloof, Daniel Arnaud 
  Director John Maloof, Charlie Siskel
  Genre Documentary
  Release Date 28 February - 1 March 2015

 

ภาพยนตร์เข้าฉายเฉพาะที่
  1. โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น
  2. ตรวจสอบรอบฉาย http://booking.sfcinemacity.com

 

 


 

Share

ชายหนุ่มคนหนึ่งประมูลกล่องใส่ฟิล์มมาได้หนึ่งใบ และต้องตะลึงงันเมื่อในนั้นเต็มไปด้วยภาพถ่ายสตรีทระดับยอดฝีมือ...น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นคือมันเป็นผลงานของผู้หญิงนาม ‘วิเวียน ไมเออร์’ ซึ่งไม่เพียงมีประวัติความเป็นมาลึกลับ ทว่าเธอยังถ่ายภาพไว้นับแสนภาพโดยไม่เคยเผยแพร่ให้ใครดู และแม้แต่คนใกล้ชิดก็ไม่รู้ว่าเธอทำอะไร! หนังพาเราออกสืบหาความจริงเบื้องหลังตัวเธอ และคำตอบที่ได้รับก็เป็นอีกครั้งที่โลกบอกเราว่า ความเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อาจซุกซ่อนอยู่ในกายของคนธรรมดาๆ เกินกว่าเราจะคาดถึง!

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate