Movies » Archives » ยิ่งหายิ่งหาย

View All+

ยิ่งหายิ่งหาย

  Lead Actors  อาร์รอน พอล, แอนนาเบล วอลลิส, การ์เร็ต ดิลลาฮันต์
  Director  แซค วีดอน
  Genre  Thriller
  Release Date  Coming Soon

 

 

 

 


 

Share

ความสัมพันธ์อันงดงามของ เดวิด (อารอน พอล) และ แคลร์ (แอนนาเบลล์ วอลลิส) เป็นอันต้องสิ้นสุดลงอย่างไม่ทันตั้งตัวด้วยเหตุผลประหลาด เมื่อแคลร์หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เดวิดผู้ใจสลายจากเหตุการณ์นี้ยังไม่สามารถปล่อยวางได้ จึงออกตามหาแคลร์ไปจนการเดินทางครั้งนี้พาเขาไปสู่เส้นทางที่อันตรายมากขึ้นทุกที จนเขาต้องตื่นตะลึงเมื่อพบว่าแคลร์ใช้ชีวิตสองหน้ามาโดยตลอด และนั่นทำให้เขาต้องเสี่ยงสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหากเขายังปรารถนาจะเจอเธออีก

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate