Movies » Archives » แค่วาดฝันให้โลกสวย

View All+

แค่วาดฝันให้โลกสวย

  Lead Actors  Megumi Han, Yoshimasa Hosoya, Natsuki Inaba
  Director  Sunao Katabuchi
  Genre  Animation
  Release Date  23 February 2017

 

 

 

 


 

Share

โดยเรื่องราวในภาพยนตร์นั้น สร้างจากมังงะ To All the Corners of the World เกี่ยวกับชีวิตของ ซูสุ หญิงสาวที่ย้ายเข้ามายังเมืองคุเระ ใกล้เมืองฮิโรชิมะ ที่นั้นเธอได้แต่งงานกับ ชูซาคุ โฮโจ เสมียนประจำกองทัพเรือ และเริ่มต้นชีวิตใหม่จนกระทั่งในปี 1945 จนเมื่อเหตุการณ์กองทัพสหรัฐฯทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา เธอและครอบครัวจะต้องฝ่าฝันอุปสรรค  เธอรอดชีวิตมาได้ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญ

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate