Movies » Coming Soon » ซากราดะ รีเซ็ท 2 อวสานคนเปลี่ยนเวลา

View All+

ซากราดะ รีเซ็ท 2 อวสานคนเปลี่ยนเวลา

  Lead Actors  ชูเฮ โนมูระ, ยูอินะ คุโรชิม่า, ยูนะ ทาอิระ
  Director  โยชิฮิโระ ฟูคากาว่า
  Genre  Fantasy
  Release Date  1 June 2017

 

 

 

 


 

Share

เมือง "ซากราดะ" เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคนที่มีพลังวิเศษ "มิโซระ ฮารุกิ" มีความสามารถย้อนเวลาและรีเซ็ทโลกได้สูงสุด 3 วัน เธอได้ร่วมมือกับ "อาซาอิ เค" เด็กหนุ่มที่สามารถจดจำได้ทุกอย่างแม้มิโซระจะรีเซ็ทโลกไปแล้ว ทั้งสองได้ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงโลก รวมไปถึงพวกเขาสามารถทำภารกิจในการเปลี่ยนชะตากรรมของเพื่อนในอดีตได้ แต่ ณ ตอนนี้ ความสามารถของพวกเขาต้องถูกท้าทายเมื่อพวกเขาต้องรับมือกับผู้ควบคุมพลังพิเศษที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะทำลายเมืองๆ นี้ และ การกลับมาของ โซมะ สุมิเระ นักเรียนสาวที่ ฮารุกิ และ เค ได้ช่วยชีวิตมาแล้วนั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไร

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate