Movies » Archives » ธุดงควัตร

View All+

ธุดงควัตร

  Lead Actors  ยะสะกะ ไชยสร, พระกัมมัฏฐาน  ปวัตตโน,
 
 อัญชลี ชอบตรง
  Director  บุญส่ง  นาคภู่
  Genre  Drama
  Release Date  28 February 2017

 

 

 

 


 

Share

ชายคนหนึ่ง มีความทุกข์มากจนแทบจะรับไม่ไหว เขาพยายามหนีและลืมความทุกข์นั้น แต่ยากอย่างยิ่ง ชีวิตเขามาถึงจุดที่เขาต้องเลือกระหว่างอยู่หรือตาย จนกระทั่ง เขาได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่ง และหญิงสาวคนหนึ่ง นี่เป็นเรื่องราวเล็ก ๆ ของคนตัวเล็ก ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา บางครั้ง ก็อยู่ใกล้จนเราไม่เคยมองเห็น บางครั้ง เราก็แสร้งทำเป็นมองไม่เห็น เพราะไม่อยากจะรู้สึกปวดร้าวใจ

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate