Cinema Promotions » First Class Promotion : Beauty And The Beast

First Class Promotion : Beauty And The Beast

 

 

 

 

Share  

รายละเอียดโปรโมชั่น

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง First class เรื่อง “Beauty And The Beast” ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับดอกกุหลาบอมตะ (อยู่ได้ยาวนานถึง 5 ปี) จาก Ever After Floral Studio รวมมูลค่ากว่า 118,000 บาท

       - รางวัลที่ 1: ดอกกุหลาบอมตะในครอบแก้ว มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 

       - รางวัลที่ 2: ดอกกุหลาบอมตะในกล่อง Signature มูลค่า 1,700 บาท จำนวน 40 รางวัล 

พิเศษ!! เฉพาะ 3,000 ท่านแรก รับทันที Discount Voucher 20% เพิ่อซื้อสินค้าจากร้าน Ever After Floral Studio


ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 16 – 29 มีนาคม 2560 


เงื่อนไขโปรโมชั่น

-  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล

-  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประชาชน พร้อมบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Beauty And The Beast” จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

-  ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องจ่ายค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ

-  ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ 

-  ผู้โชคดีมีความยินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

-  ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป

-  พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , ค่ายภาพยนตร์ Walt Disney Picture และพาร์ทเนอร์ Ever After Floral Studio ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 


สาขาที่ร่วมรายการ
(เฉพาะโรง และที่นั่ง First Class)

1. เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ

2. เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

3. เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว

4. เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขา เซ็นทรัล พระราม 9

5. เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

6. เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขา เดอะคริสตัล เอกมัย – รามอินทรา

7. เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขา เมญ่า เชียงใหม่

8. เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขา เซ็นทรัล พัทยาบีช

9. เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต
 

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  
รางวัล ดอกกุหลาบอมตะในครอบแก้ว มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. คุณเปมิกา ธนล้ำเลิศกุล     089-792-6xxx
2. คุณวราลี บรรพเชิด     084-566-1xxx
3. คุณวารุณี พลลักษณ์     084-399-1xxx
4. คุณเจษฏ์ ศุภผล     081-808-6xxx
5. คุณวรลักษณ์ กีรติโอฬาร     081-174-0xxx
6. คุณอรรถวัส จารุทัศน์     089-645-4xxx
7. คุณณัฏฐ์ธรานันท์ กระทงน้อย     082-622-5xxx
8. คุณกฤษฏา เซ็นเจริญ     098-532-3xxx
9. คุณทัศนะ ดีไวน์     087-148-3xxx
10. คุณวิสูคร รัตนศักดิ์โสภณ  081-777-5xxx

รางวัล ดอกกุหลาบอมตะในกล่อง Signature มูลค่า 1,700 บาท จำนวน 40 รางวัล
1. คุณ Andy Hiall     087-935-7xxx
2. คุณทอม เดอวูอาส์ซุซี่     063-935-3xxx
3. คุณพลันพลึง แพงคำฮัก     092-470-7xxx
4. คุณสมฤดี เจริฐครองสกุล     081-697-5xxx
5. คุณชนัญธิดา ต้นโพธิ์     096-786-0xxx
6. คุณธรวัฒน์ ภัทรสุวรรณกุล     083-422-2xxx
7. คุณณัฏฐนิช พึ่งจันทรเดช     090-970-9xxx
8. คุณ Sutthida Ngernbumroong     091-632-3xxx
9. คุณภาณิญารัตน์ ตันตระรุ่งโรจน์     083-801-0xxx
10. คุณกฤติน วงศ์ภูวรักษ์     081-413-1xxx
11. คุณกันต์พงษ์ พินนารี     081-622-5xxx
12. คุณจิราวรรณ เฟื่องพานิชเจริญ     092-653-3xxx
13. คุณวุฒิณี ทองแก้ว     089-065-7xxx
14. คุณวีระ วารัญญานนท์     081-889-4xxx
15. คุณธเดช รื่นภาคเวก     085-494-2xxx
16. คุณ Wantana Lawanwong     083-034-1xxx
17. คุณสุรัตนา สุวรรณดิษฐ์กุล     089-724-5xxx
18. คุณรนัชชา นาคประสิทธิ์     086-855-5xxx
19. คุณ Chalisa Korworrakul     089-204-0xxx
20. คุณยศชลินทร์ แสนภัคดี     086-397-9xxx
21. คุณปรางคณางค์ ตันกุล     081-133-9xxx
22. คุณธนาพงศ์ เตชะธนากุล     084-639-2xxx
23. คุณเบญจพล นาควานิช     089-188-1xxx
24. คุณสุพัตรา วรัญญ     081-837-7xxx
25. คุณศยามล มโนเจริญ     081-923-5xxx
26. คุณชลันดา แย้มทมเหลือ     098-351-5xxx
27. คุณ Pantakarn Pannasuriyaporn     089-228-5xxx
28. คุณธาวิน ทรัพย์สมใจนึก     081-815-4xxx
29. คุณอรุณศิริ เกียรติศิริ     087-828-6xxx
30. คุณสิวัช จั่นเชี่ยม     084-427-1xxx
31. คุณสุภาณี เดชาบูรณานนท์     081-932-8xxx
32. คุณอรทัย ใจแก้ว     081-672-7xxx
33. คุณภัทรฤทัย รีวีระกุล     099-297-9xxx
34. คุณปิยะพร กุลศรีสุวรรณ     083-156-1xxx
35. คุณเณย์ โอจรัสพระ     091-076-2xxx
36. คุณภิญญดา กรวิจิตรกุล     088-010-7xxx
37. คุณภาษิณี วัฒนพฤกษ์     092-295-6xxx
38. คุณ Apiraya wechapattanapurn     080-615-1xxx
39. คุณหทัยชนก ศริพานิชย์     089-243-7xxx
40. คุณ Chokchai Raksrialsorn     094-253-3xxx


  เงื่อนไขการรับรางวัล  
- เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประชาชน พร้อมบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง "BEAUTY AND THE BEAST" จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล
- ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องจ่ายค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัท ฯ
- ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
- ผู้โชคดีมีความยินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
- พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , ค่ายภาพยนตร์ Walt Disney Picture และพาร์ทเนอร์ EVER AFTER FLORAL STUDIO ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
- ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ อาคาร MBK TOWER ชั้น 10 ตั้งแต่วันนี้ - 14 ก.ค. 60 เวลา 10.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

 

อ่านเรื่องย่อและดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง 
Beauty and the Beast  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  และ SF Call Center 02-268-8888

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate