Cinema Promotions » UOB YOLO Promotion: King Arthur Legend of The Sword

UOB YOLO Promotion: King Arthur Legend of The Sword 

Share  

รายละเอียดโปรโมชั่น  

ลูกค้าของธนาคารยูโอบี แสดงบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ของธนาคาร และเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ที่ใดก็ได้ภายในวันชมภาพยนตร์ 500 บาทขึ้นไป รับฟรีทันที 1 ที่นั่ง (เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat และระบบปกติเท่านั้น) จำนวนสิทธิ์ 1,000 ที่นั่ง
 

ระยะเวลาโปรโมชั่น                          

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – ตลอดโปรแกรมฉาย
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. ลูกค้าของธนาคารยูโอบี จะแสดง บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ของธนาคารและเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ที่ใดก็ได้ภายในเดือพฤษภาคมมีมูลค่า500 บาทขึ้นไป รับฟรีทันที 1 ที่นั่ง(เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat และระบบปกติเท่านั้น) 

2. การแลกรับบัตรชมภาพยนตร์เป็นตามรายละเอียดคือที่นั่ง Deluxe ในระบบปกติ (Digital 2D) เท่านั้น ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้

3. จำกัด 1 ใบ / บัตร / วัน  

4. ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิ์โปรโมชั่นได้ทุกวัน

5. สิทธิ์พิเศษสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมเป็นต้นไปตลอดการฉายภาพยนตร์เรื่องคิง อาร์เธอร์ 

 
สาขาที่เข้าร่วมรายการ    

โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา ( ยกเว้น Emprive’ Cineclub และ Big C ปราจีนบุรี โรงมัลติเพล็กซ์) 
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  และ SF Call Center 02-268-8888

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate