Cinema Promotions » Buppah Arigato Weekend Promotion

Buppah Arigato Weekend Promotion 

Share  

รายละเอียดโปรโมชั่น
เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง "บุปผาอาริกาโตะ" ทุก 1 ที่นั่ง รับฟรี!! ข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้ จำนวน 1 ซอง มูลค่า 20 บาท (จำนวนจำกัด)
*แจกท้ายรอบการชมภาพยนตร์

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2559 (หรือจนกว่าของจะหมด)

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาในกรุงเทพฯ ยกเว้นโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  และ SF Call Center 02-268-8888

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate