พิเศษ! ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน SF Cinema Application ดูหนังครึ่งราคา

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึง 22 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโปรโมชั่น
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก SF+ ดูหนังครึ่งราคา เมื่อซื้อตั๋วหนังผ่าน SF Cinema Application ทุกเรื่อง ทุกรอบ (สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SF+ เท่านั้น)
ประเภทที่นั่งที่ร่วมกิจกรรม :  Deluxe Seat/ Premium Seat/ Prime Seat/ Sofa Sweet/ Suite/ Executive Seat/ Executive Suite
ช่องทางการรับสิทธิ์ :  เฉพาะช่องทาง SF Cinema Application เท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึง 22 กรกฎาคม 2563

เงื่อนไขโปรโมชั่น
•  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SF+ เท่านั้น
•  สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทาง SF Cinema Application เท่านั้น
•  สิทธิพิเศษครึ่งราคาจากฐานราคาตามโครงสร้างราคาวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ตามแต่ละสาขา

•  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดต่าง ๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่น ๆได้
•  ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ในราคาโปรโมชั่นดังกล่าว ภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา