Despicable Me 3 Promotion : Resorts World Sentosa

ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2560

รายละเอียดโปรโมชั่น

เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Despicable Me 3 ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นบินลัดฟ้ากับ Thai Lion Air สู่ Universal Studio Singapore พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน จาก Resorts World Sentosa  และ Meet & Greet กับเหล่ามินเนี่ยนวายร้ายน่ารักตัวสีเหลือง พร้อมสนุกไปกับ Adventure Cove Waterpark และ S.E.A. Aquarium จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2560

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

  • เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหางตั๋วภาพยนตร์เรื่อง  Despicable Me 3 จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล
  • ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัท ฯ
  • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
  • ผู้โชคดีสามารถเดินทางได้ระหว่างวันที่ 9 – 20 ตุลาคม 2560 และ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
  • ผู้โชคดีมีความยินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
  • ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
  • พนักงานและบุคคลในครอบครัวของ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , ค่ายภาพยนตร์, พาร์ทเนอร์ Thai Lion Air และ Resorts World Sentosa ประเทศสิงคโปร์ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

 

สาขาที่ร่วมรายการ 

โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub