Despicable Me 3 Promotion : Resorts World Sentosa

ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2560

รายละเอียดโปรโมชั่น
เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Despicable Me 3 ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นบินลัดฟ้ากับ Thai Lion Air สู่ Universal Studio Singapore พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน จาก Resorts World Sentosa  และ Meet & Greet กับเหล่ามินเนี่ยนวายร้ายน่ารักตัวสีเหลือง พร้อมสนุกไปกับ Adventure Cove Waterpark และ S.E.A. Aquarium จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2560

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี   (วันที่ 31 กรกฏาคม 2560)

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พัก และบัตรเข้าสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO, ADVENTURE COVE WATERPARK และ S.E.A  จำนวน 5 รางวัล          

     1.  คุณจิดาภา โจ่ยสา โทร. 093-789-6XXX
     2.  คุณวรัทยา ผังเจริญกุล โทร. 089-802-2XXX
     3.  คุณภูกิจ แซ่ซิ้ม โทร. 081-346-3XXX
     4.  คุณปรีชา บุญวรรณ โทร. 094-351-2XXX
     5.  คุณณัฐพงษ์ บุญจอง โทร. 084-526-2XXX

เงื่อนไขการรับรางวัล
-  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
-  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหางตั๋วภาพยนตร์เรื่อง DESPICABLE ME 3 จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล
-  ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัท ฯ
-  ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
-  ผู้โชคดีสามารถเดินทางได้ระหว่างวันที่ 9 – 20 ตุลาคม  และ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
-  ผู้โชคดีมีความยินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
-  ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
-  พนักงานและบุคคลในครอบครัวของ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , ค่ายภาพยนตร์, พาร์ทเนอร์ THAI LION AIR และ RESORTS WORLD SENTOSA ประเทศสิงคโปร์ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด