ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง TENET, GREENLAND หรือ DELIVER US FROM EVIL ราคาพิเศษเริ่มต้น 100 บาท !!

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป - ตลอดโปรแกรมฉาย

รายละเอียดโปรโมชัน
เพียงกรอก Code "SF100" เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง TENET, GREENLAND หรือ DELIVER US FROM EVIL ราคาพิเศษเริ่มต้น 100 บาท ทุกรอบ ทุกสาขา ผ่านช่องทาง SF Application (เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat , Premium Seat และ Prime Seat)  

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป - ตลอดโปรแกรมฉาย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•  ลูกค้ากรอก Code "SF100" รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง TENET, GREENLAND หรือ DELIVER US FROM EVIL ในราคาพิเศษเริ่มต้น 100 บาท
•  สามารถกรอกโค้ดเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ TENET, GREENLAND หรือ DELIVER US FROM EVIL 1 ครั้ง ต่อการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง   
•  สามารถรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทาง SF Application เท่านั้น
•  สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat , Premium Seat และ Prime Seat
•  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดต่างๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆได้
•  ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
•  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ภาพยนตร์ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย ยกเว้นโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub