Pop Eye Promotion

13 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

จากกิจกรรมซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เรื่อง Pop Aye มายเฟรนด์ ลุ้นรับ T-Shirt ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ จำนวน 6 รางวัล ดังนี้

1. vichart_s@hotmail.com โทร.087-497-9XXX
2. mwykoff@yahoo.com โทร.087-790-1XXX
3. fr_lefevre@yahoo.fr โทร.085-253-0XXX
4. wingedbahamut@gmail.com โทร.087-554-3XXX
5. shadow_k@windowslive.com โทร.081-269-0XXX
6. danieljthompson1@gmail.com โทร.081-269-9XXX

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลมาทางอีเมล activity@sfcinemacity.com โดยแจ้ง ชื่อกิจกรรม ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ 
2. สามารถติดต่อรับรางวัลได้ในวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ที่เอส เอฟ สำนักงานใหญ่ MBK TOWER ชั้น 10 มาบุญครองเซ็นเตอร์ (รับได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2560)
3. กรณีไม่สะดวกรับที่สำนักงานใหญ่ ให้แจ้งสาขาในเครือเอสเอฟที่สะดวกรับของรางวัล
4. นำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
5. ไม่สามารถนำบัตรประชาชนมารับรางวัลแทนกันได้ (ทุกกรณี)
6. ติดต่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถเลือกรับของรางวัลได้ เช่น สี หรือขนาดไซส์ เป็นต้น
ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับ WeLoveSF :-)