ฉลองเปิดสาขาใหม่โรงภาพยนตร์เอส เอฟ โรบินสัน ราชบุรี ให้คุณลุ้นรางวัลอีกเพียบ!!

17 - 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ YAMAHA รุ่น GT125  จำนวน 2 รางวัล    
1.  คุณมนตรี  ชื่นอู่ทรัพย์  098-837-2xxx
2.  คุณยศสิน  ทองเปียง    095-394-4xxx

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกล้อง Garmin รุ่น VIRB ELITE  จำนวน 2 รางวัล
1.  คุณนฤมล  ถนนกลาง  085-426-0xxx
2.  คุณชนันนัทธ์  เตี้ยเสมอเชื้อ  093-115-7xxx

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกระเป๋า Samsonite รุ่น Pixelon จำนวน 2 รางวัล    
1.  คุณธนิตา  ยอดยิ่ง  098-960-9xxx
2.  คุณพลอยนภัส  เร้าเลิศฤทย์  097-157-7xxx

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลน้ำหอม Angel kiss by Pu Praiya จำนวน 20 รางวัล
1.  คุณณัฐพร  เลารุจิราลัย  085-164-9xxx
2.  คุณนิสิต  ศรีสวาท  088-090-9xxx
3.  คุณมรกต  สุวรรณวนิช  090-661-9xxx
4.  คุณวงศกร  วีระพันธ์  081-433-3xxx
5.  คุณวิชญาพร  พัฒนาดิสัย  089-777-9xxx
6.  คุณน้ำอ้อย  หวนหอม  098-905-4xxx
7.  คุณธนธรณ์  สร้อยน้ำ  093-782-3xxx
8.  คุณลัดดา  รอดไทรป่า  093-397-8xxx
9.  คุณชลทิศ  เพชรสม  099-045-7xxx
10.  คุณณัฐกมล  เผือกนาค  095-902-2xxx
11.  คุณพัทธนันท์  มากทรัพย์  061-551-6xxx
12.  คุณอภิวัฒน์  แสงทอง  065-663-1xxx
13.  คุณจิตรลดา  สีลา  098-278-8xxx
14.  คุณนภสุวรรณช์  เกตุกลิ่น  098-517-8xxx
15.  คุณเสาวคนธ์  ฉัตรเงิน  098-328-3xxx
16.  คุณณัชชา  วิหครัตน์  086-391-4xxx
17.  คุณวรวิทย์  คำวัน  087-337-9xxx
18.  คุณศิริลักษณ์  เงินประยูร  099-415-5xxx
19.  คุณสรพงษ์  บัวหนุน  081-839-2xxx
20.  คุณพัชนิดา  บุญผิวเหลือง  089-297-8xxx

เงื่อนไขการรับรางวัล
-  ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมบัตรชมภาพยนตร์หรือใบเสร็จ Combo Set ชุดใดก็ได้ 1 ใบเสร็จ ซึ่งระบุวันที่ในช่วงโปรโมชั่นคือ 25 พฤษภาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
-  กรณีได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีรางวัลร้อยละ 5% จากมูลค่าของรางวัล 
-  รางวัลนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
-  สามารถติดต่อรับรางวัลได้ ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 – 18.00 น. ที่ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน ราชบุรี
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น