Mashita Singha Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน
สินค้าโปรโมชัน : Mashita Singha Combo Set
ประกอบด้วย : ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง + น้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว + มาชิตะ 30 กรัม 1 ซอง + น้ำสิงห์ 750 ml. 1 ขวด
หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub