เครื่องดื่มที่ Cine Café ทุกเมนู ซื้อ 1 ฟรี 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน
เครื่องดื่มที่ Cine Café ทุกเมนู ซื้อ 1 ฟรี 1 (คิดราคาตามเมนูที่สูงกว่า)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

สาขาที่จำหน่าย
Cine Café สาขา MBK Center และสาขาเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ