สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า KBANK ซื้อ Combo Set Size M โดยแสดง QR CODE ผ่าน Application KPLUS

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโปรโมชัน
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า KBANK ซื้อ Combo Set Size M โดยแสดง QR CODE ผ่าน Application KPLUS จำนวน 4,000 สิทธิ์ 

ระยะเวลาโปรโมชัน                        
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขโปรโมชัน 
1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า KBANK ที่ใช้บริการผ่าน Application KPLUS โดยแสดง QR CODE ณ โรงภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา โดยต้องชำระ ค่า Combo set size M ผ่าน KBANK เท่านั้น
2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
3.  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 
6. KBANK มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย สอบถามโทร 02-888-8888

สาขาที่เข้ารายการ  
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ที่ร่วมรายการ