SF-COKE Golden Angpao 2018

ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
เอส เอฟ และโค้ก ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน เมื่อลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง หรือผ่านช่องทางออนไลน์ และตู้ Kiosk ทุก 2 ที่นั่ง, ชุด Combo Set 1 ชุด, 
ใบเสร็จ SF Strike Bowl ครบทุก 300 บาท รับอั่งเปาลุ้นรับสร้อยคอทองคำ 100 เส้น  และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมลุ้นรับ Iphone 8 plus จำนวน 3 เครื่อง 
หมายเหตุ : ลุ้นรับ Iphone 8 Plus เฉพาะผู้ที่จับได้อั่งเปาอวยพรเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 (หรือจนกว่าอั่งเปาจะหมด)

เงื่อนไขรับสิทธิ์จับอั่งเปา
-  ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับ 1 อั่งเปา 
-  ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านออนไลน์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรอัตโนมัติ (Kiosk) ทุก 2 ที่นั่ง รับ 1 อั่งเปา 
-  ซื้อ Combo Set 1 ชุด รับ 1 อั่งเปา
-  ใบเสร็จ SF Strike Bowl ครบทุก 300 บาท รับ 1 อั่งเปา 

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ 

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล  Iphone 8 plus 64 GB รางวัลละ 1 เครื่อง ได้แก่
    1.  คุณนงค์ลักษณ์ วันหลี  จ.ชลบุรี โทร. 080-624-1xxx
    2.  คุณวารุณี ศรีบุญรัตน์  จ.ชลบุรี  โทร.  091-430-8xxx
    3.  คุณณุการดา พ่วงดี  จ.กรุงเทพฯ โทร. 088-249-9xxx

เงื่อนไขการรับรางวัล iPhone 8 Plus 64gb 
-  ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมบัตรชมภาพยนตร์หรือใบเสร็จ COMBO SET หรือใบเสร็จ SF Strike Bowl ทุก 300 บาท ชุดใดก็ได้ 1 ใบเสร็จ ซึ่งระบุวันที่ในช่วงโปรโมชั่น 10 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 มาแสดง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
-  ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีรางวัลร้อยละ 5% จากมูลค่าของรางวัลให้กับบริษัทฯ
-  รางวัลนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
-  ในกรณีไม่สามารถติดต่อผู้รับรางวัลได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี สำรองท่านถัดไป
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด