Peter Rabbit In Season Promotion

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม –18 เมษายน 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Peter Rabbit ระบบปกติ ทุก 2 ที่นั่ง  รับคูปอง 1 ใบ  เพื่อลุ้นรับนาฬิกาแฟชั่นสุดหรู แบรนด์ Kate Spade จาก Time  Deco มูลค่า 8,800 บาท จำนวน 12 รางวัล  รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม –18 เมษายน  2561 (รวม Sneak Preview)

เงื่อนไขการรับรางวัล 
-  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
-  โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประชาชน พร้อมบัตรชมภาพยนตร์ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล
-  ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องจ่ายค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
-  ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
-  ผู้โชคดียินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
-  ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
-  พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์ และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
วันที่ 2 พฤษภาคม  2561