Deadpool 2 Coke Promotion

ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2561 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

รายละเอียดโปรโมชั่น
สมาชิก SF Movie Club Card ทุกประเภทบัตร เพียงแสดงฝา PET เครื่องดื่ม โค้ก , สไปรท์ , แฟนต้า เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ "Deadpool 2"  ในราคาปกติ  รับทันที บัตรชมภาพยนตร์ "Deadpool 2" อีก 1 ที่นั่ง  (สำหรับที่นั่งติดกัน ในระบบปกติ และที่นั่งปกติ)  พร้อมน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ อีก 1 แก้ว ทันที (จำกัด 10,000สิทธิ์แรกเท่านั้น)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 16 - ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)    
                                                                                                                              
เงื่อนไขโปรโมชั่น                                                                         
เงื่อนไขการรับสิทธิ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง
1.  สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตร  SF Movie Club  ทุกประเภท โปรดแสดง ฝาโค้ก , สไปรท์ , แฟนต้า แบบ PET เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ "Deadpool 2" 1 ที่นั่ง (ในราคาปกติ) รับฟรี 1 ที่นั่ง ที่ห้องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์   
2.  1 ฝา ต่อ 1 สิทธิ์ สำหรับที่นั่งประเภท Deluxe Seat, Premium Seat และ Executive Seat โดยที่นั่งที่ฟรีจะต้องเป็นที่นั่งติดกัน ประเภทเดียวกัน ในรอบเดียวกันเท่านั้น
3.  รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 16 - ตลอดโปรแกรมฉาย หรือจนกว่าจะครบจำนวน 10,000 สิทธิ์
4.  ใช้สิทธิ์ได้ที่ Emprive’ Cineclub และโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย
5.  ไม่สามารถใช้สิทธ์ร่วมกับ Movie Day, Late Night , Morning Price และส่วนลด หรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
6.  เฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ "Deadpool 2" หน้าช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น
7.  บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
8.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Soft Drink
1.  โปรดแสดง ตั๋วน้ำ แก่พนักงานที่เคาน์เตอร์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Concession) เพื่อแลกรับ เครื่องดื่ม โค้ก สไปร์ท หรือแฟนต้า ขนาด
44 ออนซ์ จำนวน 1 แก้ว
2.  ตั๋วน้ำ 1 ใบ สามารถแลกรับเครื่องดื่มได้ 1 แก้ว  
3.  ตั๋วน้ำ สามารถแลกรับเครื่องดื่มได้ที่ Emprive’ Cineclub และโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ในสาขาและวันเดียวกับที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
4.  ตั๋วน้ำนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
5.  ตั๋วน้ำนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
6.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย  และโรงภาพยนตร์ Emprive’ Cineclub