ซื้อตั๋วหนังผ่าน AirPay Application ได้แล้ววันนี้

โรงภาพยนตร์ เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ
สามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน
AirPay Application ได้แล้ว วันนี้!!