เพียงสมัครบัตร SF Movie Club Card และเติมเงินในบัตร รับทันที Avengers Magnet Set มูลค่า 159 บาท ฟรี!!

ตั้งแต่วันนี้ - จนกว่าของจะหมด

รายละเอียดโปรโมชั่น
 โปรโมชั่น 1  : สมัครบัตร SF Movie Club Card กลุ่ม General , Senior , Kids และซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Avengers 1 ใบ รับทันที Avengers Magnet  1 Set  
เงื่อนไข
   -  ลูกค้ารับสิทธิ์ โดยการแสดงบัตร SF Movie Club Card 1 ใบ , สลิปค่าสมัครบัตร และบัตรชมภาพยนตร์ Avengers 1 ที่นั่ง รับ Avengers Magnet  1 Set
   -  จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตร SF Movie Club Card  ในกลุ่ม General , Senior, Kids เท่านั้น
   -  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
   -  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   -  สิทธิพิเศษดังกล่าว ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
   -  หากมีการใช้โปรโมชั่นอื่นๆ ร่วมด้วย จำกัดสิทธิ์การแลกรับ Avengers Magnet สูงสุด 2 Set / 1 บัตรสมาชิก

 โปรโมชั่น 2 : นักเรียน นักศึกษา สมัครบัตร SF Movie Club Card พร้อมกันจำนวน 2 คน รับทันที Avengers Magnet 1 Set
เงื่อนไข
   -  ลูกค้าแสดงบัตร SF Movie Club Card  2 ใบ , สลิปค่าสมัคร 2 คน และบัตรชมภาพยนตร์ Avengers 2 ใบ  เพื่อรับ  Avengers Magnet 1 Set
   -  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
   -  รับสิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ
   -  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   -  หากมีการใช้โปรโมชั่นอื่นๆร่วมด้วย จำกัดสิทธิ์ในการแลกรับ Avengers Magnet สูงสุด 2 Set / 1 บัตรสมาชิก

 โปรโมชั่น 3 สมาชิก SF Movie Club Card  กลุ่ม Student  หรือ Kids เติมเงินเข้าบัตรมูลค่าตั้งแต่ 300 บาท / บัตรสมาชิก  รับ Avengers Magnet 1 Set / บัตรสมาชิก
เงื่อนไข
   -  ลูกค้ารับสิทธิ์ โดยแสดงบัตร SF Movie Club Card 1 ใบ , สลิปการเติมเงินเข้าบัตร มูลค่าตั้งแต่ 300 บาท และบัตรชมภาพยนตร์ Avengers 1 ใบ เพื่อรับ Avengers Magnet 1 Set
   -  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
   -  รับสิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ
   -  สิทธิพิเศษดังกล่าว ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
   -  หากมีการใช้โปรโมชั่นอื่นๆร่วมด้วย จำกัดสิทธิ์ในการแลกรับ Avengers Magnet สูงสุด 2 Set / 1 บัตรสมาชิก
 
 โปรโมชั่น  4  : สมาชิก SF Movie Club Card  กลุ่ม General หรือ Senior เติมเงินเข้าบัตรมูลค่าตั้งแต่ 500 บาท / บัตรสมาชิกรับ  Avengers Magnet 1 Set / บัตรสมาชิก
เงื่อนไข

   -  ลูกค้ารับสิทธิ์ โดยแสดงบัตร SF Movie Club Card 1 ใบ, สลิปการเติมเงินเข้าบัตร มูลค่าตั้งแต่  500 บาท และบัตรชมภาพยนตร์ Avengers 1 ใบ เพื่อรับ Avengers Magnet 1 Set
   -  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
   -  รับสิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ
   -  สิทธิพิเศษดังกล่าว ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
   -  หากมีการใช้โปรโมชั่นอื่นๆร่วมด้วย จำกัดสิทธิ์ในการแลกรับ Avengers Magnet สูงสุด 2 Set / 1 บัตรสมาชิก

ระยะเวลาโปรโมชั่น           
ตั้งแต่วันนี้ - จนกว่าของจะหมด

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ และโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา