สมาชิก SF Movie Club Card ประเภท Senior ชมภาพยนตร์เรื่อง Book Club 1 ที่นั่ง รับฟรีอีก 1 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 – ตลอดโปรแกรมฉาย

รายละเอียดโปรโมชั่น
สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตร SF Movie Club Card ประเภท Senior รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Book Club 1 ที่นั่ง (ในราคาสมาชิก Senior) รับฟรีอีก 1 ที่นั่ง สำหรับที่นั่ง Deluxe Seat ,Premium Seat ในระบบปกติเท่านั้น (ที่นั่งติดกัน ในรอบเดียวกันเท่านั้น)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม  2561 – ตลอดโปรแกรมฉาย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.  สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตร  SF Movie Club Card ประเภท Senior
2.  รับสิทธิ์ซื้อบัตรภาพยนตร์ Book Club 1 ที่นั่ง (ในราคาสมาชิก Senior) รับฟรีอีก 1 ที่นั่งทันที สำหรับที่นั่ง Deluxe Seat ,Premium Seat ในระบบปกติ ที่นั่งติดกัน ในรอบเดียวกันเท่านั้น
3.  เฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Book Club หน้าช่องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น

สาขาที่ร่วมรายการ  
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย