สมาชิกเก่า สมัคร SF Movie Club Card เพียง 50 บาท เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  – 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
สมาชิก Student Card / Senior Card ที่ยังไม่หมดอายุ รับสิทธิ์สมัครสมาชิก SF Movie Club Card เพียง 50 บาท (จากราคาปกติ)

ระยะเวลาโปรโมชั่น    
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  – 31 สิงหาคม 2561

เงื่อนไขโปรโมชั่น
-  แสดง Student Card / Senior Card เพื่อรับสิทธิ์ 
-  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
-  รับสิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ
-  รับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  – 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น 
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ            
โรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ และโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา