Jurassic World : Fallen Kingdom Promotion

ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World : Fallen Kingdom ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นทริป Resorts World Sentosa Singapore เดินทางไปกับ Thai Lion Air พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน Festive Hotel สนุกกับ S.E.A Aquarium, Jurassic Park Rapids Adventure และ Adventure Cove Waterpark ผจญภัยสุดมันส์ในงาน Jurassic World: Explore & Roar ที่ Universal Studio Singapore จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ2 ท่าน) มูลค่ารวมกว่า 5.5 แสนบาท ”

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2561

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย รวม Emprive’ Cineclub  

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่พัก Resorts World Singapore พร้อมตั๋วเครื่องบิน Thai Lion Air  มูลค่ารางวัลละ 110,000 บาท  

1 คุณสมพล พิบูลย์ 086-009-0xxx
2 คุณสุณิสา โรมรุอนากร 085-182-4xxx
3 คุณนิธิ   นาคพันธุ์ 085-137-4xxx
4 คุณปริศนา วัชรนาวิน 081-565-2xxx
5 คุณปัทมา  แซ่เตี้ยว 087-417-8xxx


เงื่อนไขการรับรางวัล
-  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
-  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหางตั๋วภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World : Fallen Kingdom จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล
-  ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัท ฯ
-  ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
-  ผู้โชคดีออกเดินทางพร้อมกันระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561
-  ผู้โชคดีมีความยินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
-  ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
-  พนักงานและบุคคลในครอบครัวของ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ค่ายภาพยนตร์, พาร์ทเนอร์ Thai Lion Air และ Resorts World Sentosa ประเทศสิงคโปร์ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด