Advance Booking Incredibles 2 Promotion

ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
เลือกที่นั่งที่ดีที่สุดก่อนใคร ในลักษณะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์แบบ Advance Booking ของภาพยนตร์  เรื่อง "Incredibles 2" ทุกที่นั่ง (ราคาปกติ) รับฟรี Postcard Set ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ "Incredibles 2" 1 Set มูลค่า 120 บาท (2,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น)

ระยะเวลาการจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2561 

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาในกรุงเทพฯ, เชียงใหม่ และเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ