Popcorn Pineapple

ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม เป็นต้นไป – จนกว่าสินค้าจะหมด

รายละเอียดโปรโมชั่น
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า คัดสรรป๊อบคอร์นรสชาติใหม่ “รสสัปปะรด” ให้คุณลิ้มลองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม เป็นต้นไป – จนกว่าสินค้าจะหมด

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub