"ฟินยกฟลอร์" กับโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
  กิจกรรมที่ 1  SF Ticket Bonus (Fin on Floor)
แสดงบัตรชมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ SF Cinema สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ สามารถรับสิทธิพิเศษกับร้านค้าชั้น 7 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์
รวม  8 ร้าน ดังนี้
1.  Maidreamin  
2.  Escape Room
3.  Animate
4.  Snow tree
5.  ตำมั่ว และแจ่วฮ้อน
6.  SUB WAY
7.  Shibuya Soft
8.  Charlie Brown Cafe

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม  
1.  ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง เพื่อรับสิทธิพิเศษกับร้านค้าชั้น 7 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ที่ร่วมกิจกรรม
2.  บัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่ / 1 สิทธิ์ / 1 ร้านค้า

-------------------------------------------------
 กิจกรรมที่ 2   Happy Bonus
ทุกการใช้จ่ายต่อ ใบเสร็จครบ 300 บาท ของร้านค้าชั้น 7 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ สามารถนำมาแลกสิทธิ์เล่น SF Spinner Game ที่บูธกิจกรรมบริเวณโรงภาพยนตร์ SF Cinema สาขา เอ็มบีเค ชั้น 7 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.00 – 14.00 น. และ 16.00 – 20.00 น. เท่านั้น

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม  
1.  แสดงใบเสร็จมูลค่า 300 บาท 1 ใบ ของร้านค้าชั้น 7 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กับเจ้าหน้าที่ประจำบูธกิจกรรม เพื่อรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ในการเล่น SF Spinner Game
2.  สามารถถร่วมกิจกรรมได้ เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.00 – 14.00 น. และ 16.00 – 20.00 น. เท่านั้น
3.  รางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์