ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง The Predator ทุก 2 ที่นั่ง ผ่านแอป SF Cinema ลุ้น Gift Set จาก Pacific Union มูลค่า 2,500 บาท

ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
เอส เอฟ ซีเนม่า มอบสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก SF Movie Club Card ลุ้นรับ Gift Set จาก PACIFIC UNION  มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท  เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง The Predator ทุก 2 ที่นั่ง ผ่าน Application : SF Cinema (เฉพาะสมาชิกบัตรประเภท General)

สิทธิพิเศษ!! 
สำหรับสมาชิก SF Movie Club Card รับฟรี เข็มกลัด + แก้วน้ำ มูลค่า 590 บาท เมื่อแสดง SF Movie Club Card และซื้อสินค้า Pacific Union ครบ 2,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น              
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.  รับสิทธิ์เฉพาะสมาชิก SF Movie Club Card ประเภท General
2.  จำกัดสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน Application : SF Cinema เท่านั้น
3.  ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 13 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561
4.  ประกาศผล วันที่ 31 ตุลาคม 2561
5.  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
6.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี   ที่ได้รับรางวัล Gift Set มูลค่า 2,500 บาท จาก Pacific Union จำนวน 20 รางวัล

1.  Alistair Cullen
2.  Anyarin Muangsuwan
3.  Chatchawal Suebnukarn
4.  Jariya Jankaew
5.  Kittiya Pengkumta
6.  Mongkol    Naluelith
7.  Panya Kanghae
8.  Pasit Chintana
9.  Patipat Jundee
10.  Pornthip Intarasuk
11.  Purikorn Dentham
12.  Shinnaphat Khanachatwaranggul
13.  Siva Chamchong
14.  Vikanda Watchara
15.  Yodhathai Jaturasangpairoj
16.  บรรพล จิระวัฒนากุล
17.  ไพโรจน์ วงศ์สินหิรัญ
18.  ภูวนนท์ ชาวปากน้ำ
19.  สราวุธ สิงห์ชัย
20.  อนัส ปาทานศิริกุล

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1.  ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลมาทางอีเมล activity@sfcinemacity.com โดยแจ้ง ชื่อกิจกรรม ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ (ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2561)
2.  สามารถติดต่อรับรางวัลได้ในวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ที่เอส เอฟ สำนักงานใหญ่ MBK TOWER ชั้น 10 มาบุญครองเซ็นเตอร์ (รับของรางวัลได้ตั้งแต่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2561)
3.  กรณีไม่สะดวกรับที่สำนักงานใหญ่ ให้แจ้งสาขาในเครือเอสเอฟที่สะดวกรับของรางวัล
4.  กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
5.  นำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง และบัตร SF Movie Club Card เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
6.  ไม่สามารถนำบัตรประชาชนมารับรางวัลแทนกันได้ (ทุกกรณี)
7.  ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
8.  ติดต่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
9.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.  การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถเลือกรับของรางวัลได้ เช่น สี หรือขนาดไซส์ เป็นต้น
ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับ SF Cinema :-)