ต้อนรับปิดเทอมสมัครสมาชิก SF Movie Club Card ประเภท Kids และ Student ในราคาพิเศษเพียง 50 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
เอส เอฟ มอบสิทธิพิเศษต้อนรับ ต้อนรับปิดเทอม สมัครสมาชิก SF Movie Club Card ประเภท Kids และ Student 50 บาท จากราคาปกติ 100 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.  จำกัดสิทธิ์สมัครที่หน้าโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เท่านั้น
2.  สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561
3.  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
4.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า