สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก SF Movie Club Card รับฟรี น้ำดื่ม Venom ลาย Limited Edition ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – ตลอดโปรแกรมฉาย

รายละเอียดโปรโมชั่น
เอส เอฟ ซีเนม่า มอบสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก SF Movie Club Card ประเภท General เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Venom ในราคาสมาชิก 1 ที่นั่ง รับฟรี น้ำดื่ม Venom ลาย Limited Edition 1 ขวด

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – ตลอดโปรแกรมฉาย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.  จำกัดสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน SF Movie Club Card ประเภท General เท่านั้น
2.  สินค้ามีจำนวนจำกัด
3.  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
4.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า