เปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB Easy Application รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB Easy Application รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

ระยะเวลาโปรโมชั่น        
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30  มิถุนายน 2562

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1.  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกผ่าน SCB EASY Application ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 มิถุนายน 2562 รับฟรี ตั๋วหนังในเครือ SF  ประเภท Deluxe Seat (จำนวนสิทธิ์ 20,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
2.  เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขแล้ว ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้หากต้องการใช้สิทธิ์ ลูกค้าต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่าน SCB EASY Application ในเมนู EASY BONUS เพื่อรับรหัสและแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่ SF Cinema ภายในเวลา 60 นาที นับจากเวลาที่กดยืนยันสิทธิ์ เพื่อรับฟรีตั๋วหนังในเครือ SF Cinema ทุกสาขา ยกเว้น Emprive’Cineclub และ SF Multiplex (สิทธิ์สามารถใช้ได้เฉพาะในเดือนที่เปิดบัญชีเท่านั้น)
3.  หากลูกค้าไม่ได้แสดงรหัสเพื่อแลกรับฟรี ตั๋วหนังในเครือ SF Cinema ภายในเวลาที่กำหนดที่แสดงในระบบ EASY BONUS ถือว่าลูกค้าสละสิทธิและไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
4.  จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
5.  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับการแจ้งสิทธิ์ในเมนู  EASY BONUS เท่านั้น
6.  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
7.  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
8.  ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯเป็นที่สุด
9.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 

สาขาที่เข้าร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา Emprive Cineclub และสาขาบิ๊กซี ปราจีนบุรี)