พิเศษ!! สำหรับลูกค้าบัตร SF Movie Club Card ประเภทสมาชิกกลุ่ม Kids แสดงบัตรรับสิทธิฟรีโบว์ลิ่ง 1 เกม

ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 มกราคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
พิเศษ!! สำหรับลูกค้าบัตร SF Movie Club Card ประเภทสมาชิกกลุ่ม Kids แสดงบัตร รับสิทธิฟรีโบว์ลิ่ง 1 เกม       

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 มกราคม 2562

สาขาที่ร่วมรายการ           
เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขามาบุญครอง
เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขาพัทยา บีช
เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขาจังซีลอน