เพียงสมัคร SF Movie Club Card โยนโบว์ลิ่งฟรี 1 เกม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
รับฟรีโบว์ลิ่ง 1 เกม เมื่อสมัครบัตร SF Movie Club Card ทุกประเภท (1บัตร/1เกมส์)           

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562

เงื่อนไขโปรโมชั่น
- แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการโปรโมชั่นดังกล่าว     
- ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ
- ไม่รวมค่าบริการรองเท้า ถุงเท้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ        
เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์
เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขาพัทยา บีช
เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขาจังซีลอน