Advance Booking : Captain Marvel

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 5 มีนาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้า เรื่อง “Captain Marvel”  ทุก 2 ที่นั่ง (ราคาปกติ) รับฟรี ซอง “Ang Pao Packet” ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ 1 ชุด มูลค่า 99 บาท (จำกัดเพียง 1,800 ชุดเท่านั้น)

ระยะเวลาเปิด Advance Booking
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 5 มีนาคม 2562

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา