SF Movie Club Special Gift Card Valentine

ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
ต้อนรับเดือนแห่งความรัก SF มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับลูกค้าโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ กับชุดแพ็คเกจชมภาพยนต์ซึ่งมีให้เลือก 2 แพ็คเกจ
1.  Teddy Valentine 2019 (ชุด หมี Teddy) ราคา 600 บาท
     -  ตุ๊กตาหมี Teddy House 1 ตัว มูลค่า 600 บาท
     -  บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง
     -  สิทธิ์สมัครสมาชิกในราคา 50 บาท
2.  Single Valentine 2019 (ชุด กขค.) ราคา 500 บาท
     -  บัตรชมภาพยนตร์ 3 ที่นั่ง
     -  ป็อบคอร์น Size L 2 กล่อง
     -  สิทธิ์สมัครสมาชิกฟรี

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.  บัตรนี้สามารถกดรับสิทธิ์แลกบัตรชมภาพยนตร์ได้โดยเติมสิทธิ์เข้าบัตร SF Movie Club Card ได้ที่ ตู้ Kiosk, Web site หรือ Mobile Application และนำบัตร SF Movie Club Card ไปรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ที่ Box Office, ตู้ Kiosk, Web site หรือ Mobile Application และสำหรับสิทธิ์ Popcorn สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ Concession ของโรงภาพยนตร์เท่านั้น
2.  บัตรนี้สามารถกดรับสิทธิ์แลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe Seat ในระบบปกติจำนวน 2 ที่นั่ง ผ่านระบบ SF Movie Club Card
3.  บัตรนี้สามารถอัพเกรดเป็นที่นั่ง Premium Seat ในระบบปกติได้ โดยชำระเพิ่มที่นั่งละ 20 บาท  สำหรับระบบ 3D ลูกค้าอัพเกรด เป็นที่นั่ง Deluxe โดยชำระเพิ่มที่นั่งละ 30 บาท และอัพเกรดเป็นที่นั่ง  Premium ในระบบ 3D ได้ โดยชำระเพิ่มที่นั่งละ 50 บาท
4.  บัตรนี้สามารถรับสิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น สาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ
5.  สิทธิในบัตรมีอายุถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
6.  บัตรนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7.  บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น สาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ