เพียงแสดงบัตร MRT ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน” รับส่วนลด 60 บาท / 2 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

รายละเอียดโปรโมชั่น
บัตรโดยสาร MRT สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลด 60 บาท/2 ที่นั่ง จากราคาปกติ (จำกัด 10,000 สิทธิ์) ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน” (เฉพาะที่นั่งปกติ Deluxe Seat และ Premium Seat ในระบบปกติ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สาขาในกรุงเทพฯ และที่นั่ง Executive Seat สาขาเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1.  โปรดแสดงบัตร MRT ที่หน้าช่องขายบัตรชมภาพยนตร์ก่อนรับบริการทุกครั้ง เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 60 บาท/ 2 ที่นั่ง สำหรับภาพยนตร์เรื่อง “Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน” ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉายในเขตกรุงเทพฯ
2.  บัตรโดยสาร MRT 1 ใบ ต่อการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน” 1 ครั้ง ตลอดกิจกรรมเท่านั้น
3.  สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรโดยสาร MRT ที่ออกโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
4.  สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)
5.  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในช่องทาง SF Call Center และช่องทาง Online
6.  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับ SF Movie Club card ,Movie Day ,Morning Price ,Late Night  และกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่น
7.  ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
8.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉายในเขตกรุงเทพฯ