ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ใช้คะแนน 1400 คะแนน แลกฟรีบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 1 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น    
ลูกค้าบัตรเครดิต SCB  ใช้คะแนน 1400 คะแนนแลกฟรีบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 1 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub )  
จำกัดจำนวนสิทธิ์ : 3,000 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น                      
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562                                                   

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1.  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) รับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards points 1,400 คะแนน แลกรับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง
2.  สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนรับบัตรชมภาพยนตร์ 3,000  สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น ทั้งนี้  ไม่ จำกัดการแลกคะแนนเพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ต่อท่าน ตลอดรายการ
3.  บัตรเครดิต เอสซีบี แฟมิลี่ พลัส, บัตรเครดิต เอสซีบี เอ็ม วีซ่า และ บัตรนิติบุคคล  ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
4.  สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษนี้ ณ จุดจำหน่ายบัตรของโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น  
5.  คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้  กรณีการแลกคะแนน หากทางธนาคาร ตรวจสอบแล้ว คะแนนสะสมของลูกค้ามีน้อยกว่ายอดที่ชำระค่าบัตร ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการแลกคะแนน
6.  สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
7.  ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตร มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคาร สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตร มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
8.  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
9.  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777

สาขาที่ร่วมรายการ    
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub )