สินค้าแบรนด์ RIZZ (ทุกรุ่น) มาแลกซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 1 ที่นั่ง ได้ในราคา 70 บาท

ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

รายละเอียดโปรโมชั่น       
นำแพคเกจสินค้าแบรนด์ RIZZ (ทุกรุ่น) มาแลกซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 1 ที่นั่ง ในราคา 70 บาท (จำนวนสิทธิ์  5,000 สิทธิ์)
สินค้าที่ร่วมโปรโมชั่น : สินค้าแบรนด์ RIZZ (ทุกรุ่น)

ระยะเวลาโปรโมชั่น               
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของลูกค้า
1.  แพคเกจที่สามารถนำมารับสิทธิ์แลกซื้อนี้ได้จะต้องเป็น “สินค้าแบรนด์ RIZZ” (ทุกรุ่น) เท่านั้น
2.  ใช้สิทธิ์ได้ในช่วงระยะเวลากิจกรรมทางการตลาดเท่านั้น
3.  จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ที่นั่ง
4.  สิทธิพิเศษนี้เฉพาะที่นั่ง Deluxe ในระบบปกติ 2D ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา Emprive’ Cineclub) เท่านั้น
5.  สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัปเกรดเป็นที่นั่ง Premium และรับชมระบบ 3D ได้
6.  เมื่อรับสิทธิ์แล้วไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้
7.  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่น หรือบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้
8.  ภาพถ่ายแพคเกจ ไม่สามารถนำมารับสิทธิ์ได้
9.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ        
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้นโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub)