Avengers : Endgame Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
  ชุดที่ 1   :   INFINITY GAUNTLET SAUSAGE COMBO SET
ประกอบด้วย  :  Jumbo Sausage 2 ชิ้น + Infinity Gauntlet 1 ชิ้น + Soft drink 32 Oz.  1 แก้ว ราคาชุดละ 369 บาท

  ชุดที่ 2   :   AVENGERS TOPPER COMBO SET
ประกอบด้วย  :  Popcorn 64 Oz. 1 ถัง + Soft drink 32 Oz.  1 แก้ว + Topper 1 ตัว (มีให้เลือกสะสม 7 แบบ) ราคาชุดละ 329 บาท

  ชุดที่ 3   :   AVENGERS TOTEM CUP COMBO SET
ประกอบด้วย   :  Popcorn 64 Oz. 1 ถัง + Soft drink 32 Oz.  1 แก้ว  (มีให้เลือกสะสม 3 แบบ) ราคาชุดละ 339 บาท

  ชุดที่ 4   :   THANOS CUP COMBO SET
ประกอบด้วย  :  Popcorn 64 Oz. 1 ถัง + Soft drink 32 Oz.  1 แก้ว ราคาชุดละ 339 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย          
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562

สาขาที่่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ