ลูกค้า TMB ดูหนังในราคา 79 บาท ทุกวัน ทุกรอบ

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชัน
สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี TMB ALL FREE ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป สามารถกดรับสิทธิ์ เพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง deluxe ในราคา 79 บาท จำกัด 4 สิทธิ์ต่อคน ตลอดระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลาโปรโมชัน
สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
สามารถมารับสิทธิ์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขโปรโมชัน
1. จำกัดสิทธิ์ 4 สิทธิ์ต่อคน ตลอดระยะเวลากิจกรรม
2. สิทธิ์มีอายุการใช้งานภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากการกดรับสิทธิ์
3. สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น สาขา Emprive Cineclub) และสามารถอัพเกรดที่นั่ง premium และ prime ได้ โดยลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มตามฐานราคาปกติ
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ และ ไม่ร่วมกับ WOW Trophy Mission
5. งดรับจากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นโรงภาพยนตร์สาขา Emprive Cineclub)