สมาชิก SF Movie Club Card ชมภาพยนตร์ “Avengers : End Game” ลุ้นรับหุ่นยนต์ Iron Man MK-50 by UBTECH มูลค่า 11,900 บาท ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
สมาชิก SF Movie Club Card ที่ชมภาพยนตร์ “Avengers : End Game” ซ้ำมากที่สุด ทุกประเภทสมาชิก ทุกระบบ ทุกที่นั่ง (บัตรชมภาพยนตร์ห้ามซ้ำรอบกัน) รับทันที หุ่นยนต์ Iron Man MK-50 by UBTECH จำนวน 1 ตัว มูลค่า 11,900 บาท รวม 10 รางวัล

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี


เงื่อนไขการรับรางวัล
-  ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลมาทางอีเมล activity@sfcinemacity.com โดยแจ้ง ชื่อกิจกรรม ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และติดต่อรับรางวัลได้ที่สาขาที่รับชมภาพยนตร์
-  กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
-  นำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
-  ยืนยันสิทธิ์และติดต่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-  ลูกค้าสามารถยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562 และรับงรางวัลได้ตั้งแต่ 12 - 30  มิถุนายน 2562
หมายเหตุ : ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถเลือกรับของรางวัลได้ เช่น สี หรือขนาดไซส์ เป็นต้น