Dtac Blue Member Discount 50% Promotion

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

รายละเอียดโปรโมชั่น            
ลูกค้า dtac Blue Member กดรับสิทธิ์ ส่วนลด 50% ที่นั่ง First Class, Executive Suite และ Executive เพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในระบบปกติ ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ สาขา Emprive Cineclub

ระยะเวลาโปรโมชั่น        
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

วิธีการกดรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
1) สำหรับลูกค้าที่มี dtac app สามารถกดรับสิทธิ์ โดยเข้าไปใน dtac app หรือ กดรับสิทธิ์โดยสแกน QR Code ที่ Tent Card หน้าสาขา อย่างใดอย่างหนึ่ง หน้าจอโทรศัพท์จะถูกเปลี่ยน มาที่หน้าredeemสิทธิ์ใน dtac app
2) สำหรับลูกค้าที่ไม่มี dtac app สามารถกดรับสิทธิ์โดยสแกน QR Code ที่ Tent Card หน้าสาขา หน้าจอโทรศัพท์จะถูกเปลี่ยน มาที่หน้าredeemสิทธิ์ใน dtac website
โดยลูกค้าดีแทค จะต้องแสดง Code ที่ได้รับจาก dtac app หรือ dtac website เพื่อแลกรับบัตรชมภาพยนตร์

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า dtac Blue Member เท่านั้น
2. จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง ต่อเดือน ลูกค้าสามารถกดรับ 2 สิทธิ์ได้ภายในวันเดียวกัน โดยเว้นระยะเวลาในการกดรับสิทธิ์จากครั้งแต่ 2 นาที เพื่อกดรับสิทธิ์อีก 1 ที่นั่ง รวมไปถึงการใช้สิทธิ์ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ สาขาอื่น ที่มีโรงภาพยนตร์ First Class โดยทางดีแทคจะมีการเซทระบบ ให้ลูกค้า Blue Member 1 หมายเลข สามารถกดรับได้ 2 สิทธิ์ต่อเดือนเท่านั้น
3. สำหรับชมภาพยนตร์ที่นั่ง First Class, Executive Suite และ Executive ทุกวัน ทุกรอบ ในระบบปกติ 2D เท่านั้น ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ สาขา Emprive Cineclub
4. งดรับจากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ