ฉลองเปิดสาขาใหม่ เอส เอฟ สาขาบิ๊กซี เพชรบุรี ให้คุณลุ้นรางวัล กว่า 2 แสนบาท

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2560 (กำหนดวันเปิดสาขา วันที่ 8 มิถุนายน 2560)

รายละเอียดโปรโมชั่น
เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ทุก 2 ที่นั่ง หรือซื้อ Combo Set ชุดใดก็ได้ 1 ใบเสร็จ รับคูปอง Lucky Draw 1 ใบ เขียนชื่อ – นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ ร่วมลุ้นรับจักรยานยนต์ YAMAHA รุ่น GT125 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 200,600 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2560 (กำหนดวันเปิดสาขา วันที่ 8 มิถุนายน 2560)

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาบิ๊กซี เพชรบุรี


  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี   (วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ YAMAHA รุ่น GT125
     1.  คุณนภกานต์  นุชพันธุ์ โทร. 083-306-9XXX
     2.  คุณเจษฎา  ขำสวัสดิ์ โทร. 090-283-4XXX
    
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกล้อง Garmin รุ่น VIRB ELITE
     คุณภัสราพร  นิลโต โทร. 092-436-7XXX
    
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกระเป๋า Samsonite รุ่น Pixelon
     1.  คุณสหภาพ  งามขำ โทร. 062-579-9XXX
     2.  คุณศันศนีย์  แก้วสะอาด โทร. 087-234-8XXX
     3.  คุณนิมิตยา  เกลื่อนกลาด โทร. 092-450-1XXX
    
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกล้อง Garmin รุ่น VIRB X
     คุณสัมฤทธิ์ สุพิมพ์ โทร. 087-607-1XXX
    
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลนาฬิกา Garmin รุ่น VIVOFIT2
     1.  คุณญาณิศา  แก้วงอก โทร. 097-192-0XXX
     2.  คุณพวงรัตน์  มีสวัสดิ์ โทร. 063-390-4XXX
     3.  คุณสุภาวดี  เอกพัทธ โทร. 063-408-7XXX
     4.  คุณวีรศรุต  พลายแก้ว โทร. 081-705-2XXX / 081-880-5XXX
     5.  คุณชัยวัฒน์  ลือชา โทร. 089-812-5XXX
    
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลน้ำหอม Beauty Icon by Natalie Glebolva Gift Set 2015  
     1.  คุณจรรยพร  ทับยูง โทร. 083-000-4XXX
     2.  คุณประเสริฐ  สาลี โทร. 086-432-9XXX
    
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล The Lego Movie Set ชุด Mr.Freeze Ice Attack  
     1.  คุณไกกุนท์ เข็มงามดี โทร. 083-066-0XXX
     2.  คุณสมชาย  อินสวาสดิ์ โทร. 083-449-6XXX
     3.  คุณกรกต  เจริญผล โทร. 081-852-8XXX
     4.  คุณตรัยวัฒน์  ตันนิรัตร์ โทร. 095-552-8XXX
     5.  คุณนลพรรณ  อินทร์เรือง โทร. 095-363-7XXX
    
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล The Lego Movie Set ชุด Cat woman Cat cycle Chase

     1.  คุณณัฐพัชร  เถกิงกร โทร. 080-652-6XXX
     2.  คุณดารณี  เขตน้อย โทร. 081-378-8XXX
     3.  คุณมานิตา  บวรเวศน์ โทร. 090-994-5XXX
     4.  คุณจิรชาติ  ประทุมมา โทร. 086-551-6XXX
     5.  คุณธีรวีร์  ฐิตญานุวัฒน์ โทร. 083-182-4XXX

เงื่อนไขการรับรางวัล
-  ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
-  ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมบัตรชมภาพยนตร์หรือใบเสร็จ COMBO SET ชุดใดก็ได้ 1 ใบเสร็จ ซึ่งระบุวันที่ในช่วงโปรโมชั่นคือ วันที่ 8 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
-  กรณีได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีรางวัลร้อยละ 5% จากมูลค่าของรางวัลให้กับบริษัทฯ
-  รางวัลนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
-  สามารถติดต่อรับรางวัลได้ ตั้งแต่วันที่ 15 -31 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 – 18.00 น. ที่ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี เพชรบุรี
-  ในกรณีไม่สามารถติดต่อผู้รับรางวัลได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านถัดไป
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด