<
ลงทะเบียนบัตร Student m.sfcinemacity.com facebook Facebook WeLoveSF Twitter youtube instagram
สเต็ปโดนใจ หัวใจโดนเธอ 5
 Cinema Promotions
Hilight Movies
ดาวบันดาล สื่อ ภาพ ภาษารัก
ELLE Fashion Film Festival 2014
Facebook WeLoveSF Twitter WeLoveSF youtube instagram
 Cinema Promotions
SF COKE Guardians of the Galaxy 10,000 Seat
DTAC Reward 2014 CP Surprise Mobile App Promotion
ใช้คะแนนซิตี้รีวอร์ดแลกฟรีบัตรชมภาพยนตร์ KTC forever rewards 2014
 
SF World Cinema SFX Cinema SF Cinema City SF Strike Bowl