ให้การจองบัตรชมภาพยนตร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
คำแนะนำสำหรับการจองบัตรชมภาพยนตร์กับเอสเอฟ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นค้นหาภาพยนตร์ หรือโรงภาพยนตร์ จนถึงการชำระเงินผ่านช่องทางที่คุณสามารถเลือกได้
การจองบัตรชมภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์

1. สมัครสมาชิก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจองบัตรชมภาพยนตร์ในครั้งต่อๆ ไป พร้อมทั้งรับข่าวสาร และโปรโมชั่นจากทางเอสเอฟ แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถจองบัตรชมภาพยนตร์ได้เช่นกัน


2. เลือกโรงภาพยนตร์ หรือเลือกภาพยนตร์ ที่ต้องการเพื่อดูรอบฉาย


3. เลือกรอบฉายที่ต้องการ


4. เลือกที่นั่งที่ต้องการ


5. ขั้นตอนการชำระเงิน แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

5.1 เลือก BUY หากต้องการชำระเงินซื้อบัตรชมภาพยนตร์เลย

เมื่อคลิกปุ่ม PURCHASE แล้ว จะแสดงหน้า PAYMENT GATEWAY ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ของระบบให้ครบถ้วน

เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้บัตรชมภาพยนตร์ที่มีรายละเอียดต่างๆ ทั้งภาพยนตร์ สาขาโรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ จำนวนที่นั่ง วันที่ เวลา และราคา รวมถึง Purchase Code (ระบบจะทำการส่งอีเมลที่มีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นไปตามอีเมลที่กรอกไว้อีกด้วย) สามารถนำไปออกบัตรชมภาพยนตร์ที่เครื่องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่สาขาโรงภาพยนตร์ที่เลือกไว้

5.2 เลือก RESERVE หากต้องการจองบัตรชมภาพยนตร์ แล้วชำระเงินที่สาขาโรงภาพยนตร์

*** การจองบัตรชมภาพยนตร์ สามารถจองได้ไม่เกิน 6 ที่นั่ง

เมื่อคลิก CONTINUE แล้วจะได้บัตรชมภาพยนตร์ที่มีรายละเอียดต่างๆ ทั้งภาพยนตร์ สาขาโรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ จำนวนที่นั่ง วันที่ เวลา และราคา รวมถึง Reservation Code (ระบบจะทำการส่งอีเมลที่มีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นไปตามอีเมลที่กรอกไว้อีกด้วย) สามารถนำไปชำระเงิน และออกบัตรชมภาพยนตร์ที่เครื่องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่สาขาโรงภาพยนตร์ที่เลือกไว้