ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง Deluxe ได้ในราคา 69 บาท / ที่นั่ง เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเครดิต ซิตี้ พรีเมียร์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง Deluxe ได้ในราคา 69 บาท / ที่นั่ง เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเครดิต ซิตี้ พรีเมียร์
จำนวนสิทธิ : 2,358 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

เงื่อนไขโปรโมชั่น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Instant Citi Reward ได้
- เฉพาะที่นั่งประเภท Deluxe ระบบปกติ (Digital 2D) เท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub