ป๊อปคอร์นเจ รสเห็ดออรินจิ ย่างซีอิ๊ว

ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชัน
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ นำเสนอป๊อปคอร์นเจ รสเห็ดออรินจิ ย่างซีอิ๊ว

เริ่มจำหน่าย                                
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย                        
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขา